# # #

Skolan

Slottshöjdens Skola är en friskola som, ligger centralt i Helsingborg. Skolan inryms i två byggnader, varav den ena togs i bruk som nybyggd till höstterminen 2002, den andra är från 1950-talet. Tillsammans avgränsar de en del av skolgården.
Vi har små klasser med ca.20 elever/klass. Från förskoleklass upp till och med klass 3 arbetar vi dagligen i halvklasser.
På Slottshöjdens Skola uppmuntrar vi barnens naturliga vetgirighet och strävan att få lära sig nya färdigheter. Vi vill att barnen skall lära och utvecklas i en trygg och studievänlig omgivning.
Vi anpassar undervisningen till varje elevs utvecklingsnivå och individuella framsteg; det innebär att barnen får extra stöd vid behov eller får gå vidare med nya stimulerande uppgifter, allteftersom de visar sig behärska de olika områden som vi tar upp i undervisningen.
Vi lägger stor vikt vid basämnena svenska, matematik och engelska.
Vår undervisning är strukturerad med en miljö väl anpassad för elevernas kunskapsinhämtning.
På rasterna finns det alltid flera vuxna ute tillsammans med barnen.

Engelsk inriktning

På vår skola får eleverna dagligen mycket engelska. I förskoleklassen arbetar engelskläraren och klassläraren tillsammans under stora delar av dagen. De arbetar också var för sig med eleverna, men då i halvklass. Engelsklärarna på vår skola pratar enbart engelska med eleverna, vilket gör att engelska inlärningen blir mer effektiv. Till en början på ett lekfullt och roligt sätt, därefter alltmer avancerat. I de högre årskurserna läggs också mer vikt på att kunna skriva, läsa, förstå och kommunicera på engelska. Alla elever på vår skola har engelsk-undervisning varje dag.
Eleverna får också möjlighet att utöver engelska lära sig ett modernt språk, som franska eller spanska.

Fritids

På skolan finns fritidsverksamhet för de barn som behöver detta. Några av personalen här, arbetar även på skolan under skoltid.
Fritidsverksamheten prioriterar utomhusvistelse, antingen på vår egen gård eller i någon park i närheten. Detta gör vi eftersom eleverna under skoltid haft mycket planerad inomhusvistelse och behöver detta avbrott med utomhusaktiviteter.
Öppettider på fritids: 07.00 – 17.30, vid behov kan elever lämnas på förskolan 06.30 och hämtas mellan 17.30 – 18.00. Öppet även under skolans lov.